طراحی سیستم فیلتراسیون کوره های ذوب سوخت گازی با رویکرد زیست محیطی در شرکت شهرک های صنعتی تهران

  • اطلاعات پروژه
  • مشتری شهرکهای صنعتی تهران
  • تاریخ سال 1399
  • دسته بندی صنایع
  • مکان شهرک صنعتی عباس آباد، تهران
X