خدمات قابل ارائه در حوزه مدیریت و بهبود کیفیت

مدیریت و بهبود کیفیت

مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

دیدن جزئیات

مدیریت و بهبود کیفیت

ارزیابی و مدیریت ریسک

دیدن جزئیات

مدیریت و بهبود کیفیت

مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت

دیدن جزئیات

مدیریت و بهبود کیفیت

مستندات

دیدن جزئیات

مدیریت و بهبود کیفیت

آموزش

دیدن جزئیات

مدیریت و بهبود کیفیت

استانداردها

دیدن جزئیات
تماس با
ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه   8:00 تا 17:00

پــــنــــجــــشـــنــبـــه   9:00 تا 14:00

 

آدرس

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

X