سیستم تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فرآیندی است که برای حذف آلاینده ها از پساب و تبدیل آن به پساب قابل برگشت به چرخه آب استفاده می شود . پس از بازگشت به چرخه آب، پساب تأثیر قابل قبولی بر محیط زیست ایجاد می کند یا برای اهداف مختلف مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. (احیای آب )

انواع تصفیه خانه

تصفیه خانه های فاضلاب را می توان بر اساس نوع فاضلابی که باید تصفیه شود، متمایز کرد، فرآیندهای متعددی وجود دارد که بسته به نوع و میزان آلودگی می توان از آنها برای تصفیه فاضلاب استفاده کرد ،

انواع تصفیه خانه های فاضلاب عبارتند از:

 

تصفیه فاضلاب صنعتی شامل روش های مختلفی است که میتوان آن ها را به صورت زیر مطرح نمود:
  • تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی
  • تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی
  • تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شیمیایی
  • روش های هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی
  • تصفیه فاضلاب با روش CPF
  • تصفیه با SBR
  • تصفیه فاضلاب صنعتی با MBR
  • روش های غیر هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی

کارشناسان ایمن اندیشان پویا نوین آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما هستند.

X